นี่คือผลงานที่อวดอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีทึ่สุดในโลกของรัฐบาลชุดนี้

#โควิด19 #Covid19 #ThailandOnly #ผู้นำตายเราจะรอดกันหมด #MindsTH

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

สั้น ๆ 55555

62 views · May 1st

ป ล่ อ ย เ พื่ อ น เ ร า

41 views · May 1st

รวมทุกความรู้สึกในคำเดียว

104 views · Apr 30th

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

สั้น ๆ 55555

62 views · May 1st

ป ล่ อ ย เ พื่ อ น เ ร า

41 views · May 1st

รวมทุกความรู้สึกในคำเดียว

104 views · Apr 30th