More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

เป็นกำลังใจให้นะ เริ่มตอนนี้พยามสร้างต้นทุนให้ตัวเอง ทีละเล็กทีละน้อย สร้างโอกาสให้ตัวเองพยามเข้าใกล้สิ่งที่อยากจจะทำ พาตัวเองไปในที่ที่เราอยากเป็น และลงมือทำ เหมือนเราอยากไปญี่ปุ่น เราก็พาตัวเองไปเข้าใกล้ สิ่งนั้น อาจจะเริ่มจาก หัดเรียนญี่ปุ่นออนไลน์ มีสอนฟรี หาเพื่อนญี่ปุ่น ดูหนังญี่ปุ่น หรือตั้งความหวังใกล้ๆ ก่อน เช่น ฉันจะต้องไปญี่ปุ่นให้ได้สักครั้ง หรืออื่นๆ เพื่อก้าวเข้าใกล้สิ่งที่เราหวังอยากจะทำ. เก็บเงินแบ่งส่วนเล็กๆ แม้จะน้อยนิดแค่ไหนก็ตาม ทำไปเรื่อยๆ (เงินเก็บแม้จะเล็กน้อยก็เก็บไว้ ตั้งใจไว้เพื่อเอาไว้ทำตามความฝันของเรา) เพื่อเอาไว้สร้างโอกาสให้ตัวเราเอง อย่าเพิ่งท้อและรู้สึกหมดหวังใดๆ โอกาสดีๆ มันต้องเข้ามาหาเราสักวัน.
repeat
เสียดายที่เราไม่มีต้นทุนชีวิตมากพอที่จะย้ายไปประเทศอื่นจริง ๆ แม้ในใจลึก ๆ อยากย้ายไปอยู่ญี่ปุ่น หรือไม่ก็อเมริกา (แม้ทั้ง 2 ประเทศจะเจอปัญหาเรื่อง rasicm ทั้งคู่ก็ตามที) แต่ถ้าสักวันนึง เรามีต้นทุนชีวิตมากพอจริง ๆ เราคงเลือกที่จะย้ายไปตั้งรกรากในต่างแดนเหมือนกับเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ของชาวกลุ่ม "ย้ายประเทศกันเถอะ" จริง ๆ
38 views · May 2nd

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

เป็นกำลังใจให้นะ เริ่มตอนนี้พยามสร้างต้นทุนให้ตัวเอง ทีละเล็กทีละน้อย สร้างโอกาสให้ตัวเองพยามเข้าใกล้สิ่งที่อยากจจะทำ พาตัวเองไปในที่ที่เราอยากเป็น และลงมือทำ เหมือนเราอยากไปญี่ปุ่น เราก็พาตัวเองไปเข้าใกล้ สิ่งนั้น อาจจะเริ่มจาก หัดเรียนญี่ปุ่นออนไลน์ มีสอนฟรี หาเพื่อนญี่ปุ่น ดูหนังญี่ปุ่น หรือตั้งความหวังใกล้ๆ ก่อน เช่น ฉันจะต้องไปญี่ปุ่นให้ได้สักครั้ง หรืออื่นๆ เพื่อก้าวเข้าใกล้สิ่งที่เราหวังอยากจะทำ. เก็บเงินแบ่งส่วนเล็กๆ แม้จะน้อยนิดแค่ไหนก็ตาม ทำไปเรื่อยๆ (เงินเก็บแม้จะเล็กน้อยก็เก็บไว้ ตั้งใจไว้เพื่อเอาไว้ทำตามความฝันของเรา) เพื่อเอาไว้สร้างโอกาสให้ตัวเราเอง อย่าเพิ่งท้อและรู้สึกหมดหวังใดๆ โอกาสดีๆ มันต้องเข้ามาหาเราสักวัน.
repeat
เสียดายที่เราไม่มีต้นทุนชีวิตมากพอที่จะย้ายไปประเทศอื่นจริง ๆ แม้ในใจลึก ๆ อยากย้ายไปอยู่ญี่ปุ่น หรือไม่ก็อเมริกา (แม้ทั้ง 2 ประเทศจะเจอปัญหาเรื่อง rasicm ทั้งคู่ก็ตามที) แต่ถ้าสักวันนึง เรามีต้นทุนชีวิตมากพอจริง ๆ เราคงเลือกที่จะย้ายไปตั้งรกรากในต่างแดนเหมือนกับเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ของชาวกลุ่ม "ย้ายประเทศกันเถอะ" จริง ๆ
38 views · May 2nd