ถ้ายังจำกันได้ สมัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ออกใหม่ๆ สั่งมาเยอะแล้วไม่มีคนฉีด กระทรวงก็บังคับให้จังหวัดหาคนมาฉีดให้ครบ ตอนนั้นมีคนตาบอดเพราะวัคซีนด้วย

18Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ยาจะแบ่งให้ตามเขตสุขภาพ แต่ละเขตจะมีจังหวัดที่เป็น hub เวลาจังหวัดไหนเจอเคส severe ที่ต้องใข้ยาจะต้องเขียนรายงาน+ผลแลป+film ไปเบิกยามาใช้ ซึ่งตอนนี้เขตที่เราอยู่ไม่มียาแล้ว แต่ ศบค ยังแถลงว่าพร้อมทั้งเตียงและยา

45 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ยาจะแบ่งให้ตามเขตสุขภาพ แต่ละเขตจะมีจังหวัดที่เป็น hub เวลาจังหวัดไหนเจอเคส severe ที่ต้องใข้ยาจะต้องเขียนรายงาน+ผลแลป+film ไปเบิกยามาใช้ ซึ่งตอนนี้เขตที่เราอยู่ไม่มียาแล้ว แต่ ศบค ยังแถลงว่าพร้อมทั้งเตียงและยา

45 views ·