ยาจะแบ่งให้ตามเขตสุขภาพ แต่ละเขตจะมีจังหวัดที่เป็น hub เวลาจังหวัดไหนเจอเคส severe ที่ต้องใข้ยาจะต้องเขียนรายงาน+ผลแลป+film ไปเบิกยามาใช้ ซึ่งตอนนี้เขตที่เราอยู่ไม่มียาแล้ว แต่ ศบค ยังแถลงว่าพร้อมทั้งเตียงและยา

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

21 views ·

100/10

23 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

21 views ·

100/10

23 views ·