52 views

Tôi không sinh ra giàu có Nhưng tôi sẽ cố gắng gấp đôi để giải quyết vấn đề nghèo khó Thay vì ngồi đó mà khóc than.

11Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from langtu

Cứ để chó sủa Sư tử vẫn là vua

62 views · Jun 6th

Ai có cần mua bộ THIẾN HEO TOÀN TẬP không?

55 views · Jun 6th

Tin người là một trò chơi nguy hiểm

67 views · Jun 5th

More from langtu

Cứ để chó sủa Sư tử vẫn là vua

62 views · Jun 6th

Ai có cần mua bộ THIẾN HEO TOÀN TẬP không?

55 views · Jun 6th

Tin người là một trò chơi nguy hiểm

67 views · Jun 5th