น้องก๊อต น่ารักจุง 😹😹😹

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แด่ประเทศไทย 🔥🔥

22 views · Apr 24th
อยากหาอะไรมาขาย รับเหรียญ Minds แต่ค่าแก๊ส และราคาผันผวนเหลือเกิน ขายของขาดทุน แน่ ๆ ค่ะ
การที่เราลงทุนใน Decentralized Finance (#DeFi) เท่ากับเราได้ก้าวออกไปเกินกว่ากะลาของประเทศนี้แล้ว ที่จริงการอยู่ใน Minds รับแจกตังจากพ่อบิว ก็เหมือนออกจากไทยมาแล้วเหมือนกัน ถ้าเราค้าขายกันด้วย MINDS Token ในเว็บ Minds นี่ได้
15 views · Apr 24th

ใช่! ไม่ได้มีหน้าที่ให้กำลังใจรัฐบาล

59 views · Apr 24th

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แด่ประเทศไทย 🔥🔥

22 views · Apr 24th
อยากหาอะไรมาขาย รับเหรียญ Minds แต่ค่าแก๊ส และราคาผันผวนเหลือเกิน ขายของขาดทุน แน่ ๆ ค่ะ
การที่เราลงทุนใน Decentralized Finance (#DeFi) เท่ากับเราได้ก้าวออกไปเกินกว่ากะลาของประเทศนี้แล้ว ที่จริงการอยู่ใน Minds รับแจกตังจากพ่อบิว ก็เหมือนออกจากไทยมาแล้วเหมือนกัน ถ้าเราค้าขายกันด้วย MINDS Token ในเว็บ Minds นี่ได้
15 views · Apr 24th

ใช่! ไม่ได้มีหน้าที่ให้กำลังใจรัฐบาล

59 views · Apr 24th