ใช่ๆ ทรงปิดทองหลังพระ ทรงงานหนักโดยเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่าน porn hub 🤣🤣 แวะไปให้กำลังใจหลวงพี่ได้ https://www.facebook.com/272270879548857/posts/3674815689294342/

thumb_up7thumb_downchat_bubble