แล้วไม่โกรธร้าบานด้วยนะ แต่โกรธคนไข้แทนว่าทำตัวยังไงให้ติดเชื้อ 😏

18Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

นายวุ่นวายกับทนายสุดหล่อ 😻

22 views · Apr 24th

เห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย ใดๆ คือรัฐบาลนี้ส้นตีนมาก

50 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

นายวุ่นวายกับทนายสุดหล่อ 😻

22 views · Apr 24th

เห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย ใดๆ คือรัฐบาลนี้ส้นตีนมาก

50 views · Apr 24th