More from Moredrama

repeat
34 views
ถ้าเอาวัคซีนประสิทธิภาพดีๆ เอามาใช้แต่แรก อย่างน้อย สำรองไว้ 4-5 ยี่ห้อ ตอนนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ก็ไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้ แค่ในกทม. ก็ติดไปเป็นร้อยคน บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายคือคนที่เป็นปราการด่านหน้าควรได้รับการดูแลทากกว่านี้ นี่อะไร ฉีดก็ติด ไม่ฉีดก็ติด
34 views · Apr 24th
🙄🙄🙄 สลิ่ม full time ผมยังไม่เจ็บใจเท่าสลิ่ม part time เหมือนทึ่เคยเล่า น้องสาวเพื่อนคนไทย จบจุฬาฯ จบโทสหรัฐ สวย เก่ง ฉลาด รวย แต่เสือกเป็นสลื่ม part time เกลียด 10, เกลียดกบ แต่รัก 9, รักม่วง โธ่.. ขออีกแค่นิดเดียวก็ไม่ได้ เกือบฉลาดล้ะ.
repeat
สลิ่มคือ มนุษย์สปีชีส์ไหนสายพันธุ์อะไร ทำไมมันถึงกู่ไม่กลับขนาดนี้ ไปเจอรุ่นพี่สลิ่มกับพวกพ้อง ว่าคนไทยการ์ดตกเอง ประมาทหย่อนยานเป็นเหตุโควิดระบาด แล้วมางอมืองอเท้าหวังเงินเยียวยา คืออ่านแล้วได้แต่มองบน คงต้องกรวดน้ำคว่ำขันชาตินี้เราคงดีกันยากแล้ว 🙄🙄🙄 #Mindsth
45 views · Apr 24th
พิมรี่พายเริ่มช่วยประชาชนด้วยกล่องไปรษณีย์ยังชีพอีกแล้ว เหลือแต่ซื้อวัคซีนแจกแล้วจริงๆ
39 views · Apr 24th

More from Moredrama

repeat
34 views
ถ้าเอาวัคซีนประสิทธิภาพดีๆ เอามาใช้แต่แรก อย่างน้อย สำรองไว้ 4-5 ยี่ห้อ ตอนนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ก็ไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้ แค่ในกทม. ก็ติดไปเป็นร้อยคน บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายคือคนที่เป็นปราการด่านหน้าควรได้รับการดูแลทากกว่านี้ นี่อะไร ฉีดก็ติด ไม่ฉีดก็ติด
34 views · Apr 24th
🙄🙄🙄 สลิ่ม full time ผมยังไม่เจ็บใจเท่าสลิ่ม part time เหมือนทึ่เคยเล่า น้องสาวเพื่อนคนไทย จบจุฬาฯ จบโทสหรัฐ สวย เก่ง ฉลาด รวย แต่เสือกเป็นสลื่ม part time เกลียด 10, เกลียดกบ แต่รัก 9, รักม่วง โธ่.. ขออีกแค่นิดเดียวก็ไม่ได้ เกือบฉลาดล้ะ.
repeat
สลิ่มคือ มนุษย์สปีชีส์ไหนสายพันธุ์อะไร ทำไมมันถึงกู่ไม่กลับขนาดนี้ ไปเจอรุ่นพี่สลิ่มกับพวกพ้อง ว่าคนไทยการ์ดตกเอง ประมาทหย่อนยานเป็นเหตุโควิดระบาด แล้วมางอมืองอเท้าหวังเงินเยียวยา คืออ่านแล้วได้แต่มองบน คงต้องกรวดน้ำคว่ำขันชาตินี้เราคงดีกันยากแล้ว 🙄🙄🙄 #Mindsth
45 views · Apr 24th
พิมรี่พายเริ่มช่วยประชาชนด้วยกล่องไปรษณีย์ยังชีพอีกแล้ว เหลือแต่ซื้อวัคซีนแจกแล้วจริงๆ
39 views · Apr 24th