เห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย ใดๆ คือรัฐบาลนี้ส้นตีนมาก

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถึงเวลากำจัดขยะ

80 views · Apr 24th

ถ้าคนที่มามีเชื้อกลายพันธุ์มาด้วย หายนะของจริงแน่ๆ

33 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถึงเวลากำจัดขยะ

80 views · Apr 24th

ถ้าคนที่มามีเชื้อกลายพันธุ์มาด้วย หายนะของจริงแน่ๆ

33 views · Apr 24th