ทรงรับการถวายวัคซีนโควิด19ที่พระพาหา Cr. สำนักพระราชวัง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ให้ภาพเล่าเรื่อง 😂

29 views ·

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ให้ภาพเล่าเรื่อง 😂

29 views ·