ในวันที่พี่หมาเหนื่อยล้า ก็มีหนี้สินนี่แหละที่เป็นพลังขับดันให้พี่หมาต่อสู้ต่อไป อย่างไม่ย่อท้อ #mindsth #thailand
thumb_up5thumb_downchat_bubble1