ข่าว 2 ทุ่ม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับนักแสดงตลก “น้าค่อม” เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อย่าเดจาวูนะมึง 🤣😂 กรูแค่พูดดักไว้ก่อน.
thumb_up17thumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ให้ภาพเล่าเรื่อง 😂

29 views · Apr 24th

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

ให้ภาพเล่าเรื่อง 😂

29 views · Apr 24th