ถ้าคนที่มามีเชื้อกลายพันธุ์มาด้วย หายนะของจริงแน่ๆ

#thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มันอยู่ในสายเลือด

62 views · Apr 24th

ในเลข 5 มีน้ำตาซ่อนอยู่ 😂😂😂

53 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มันอยู่ในสายเลือด

62 views · Apr 24th

ในเลข 5 มีน้ำตาซ่อนอยู่ 😂😂😂

53 views · Apr 24th