ไอสัสกุขรรม

23Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Soleil. 🌞

เลือกได้อยากรอเวอชั่นปรับปรุง
เห็นแบบนี้แล้วไม่อยากฉีดตัวไหนเลย ฉีดก็เสี่ยง ไม่ฉีดก็เสี่ยง https://www.minds.com/newsfeed/1232655768458145792
32 views · Apr 24th
repeat
77 views

ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

77 views · Apr 24th
วันหนึ่งที่เพิกเฉย (ignore) เพราะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่วันนี้ที่ออกมาแหกปากก็พึงคิดได้แล้วสินะ ทุกอย่างมันเป็นโดมิโนได้เหมือนกัน อุตสาหกรรมตอแหลไทยใช่ว่าจะหากินในเวทีสากลได้
154 views · Apr 24th

More from Soleil. 🌞

เลือกได้อยากรอเวอชั่นปรับปรุง
เห็นแบบนี้แล้วไม่อยากฉีดตัวไหนเลย ฉีดก็เสี่ยง ไม่ฉีดก็เสี่ยง https://www.minds.com/newsfeed/1232655768458145792
32 views · Apr 24th
repeat
77 views

ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

77 views · Apr 24th
วันหนึ่งที่เพิกเฉย (ignore) เพราะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่วันนี้ที่ออกมาแหกปากก็พึงคิดได้แล้วสินะ ทุกอย่างมันเป็นโดมิโนได้เหมือนกัน อุตสาหกรรมตอแหลไทยใช่ว่าจะหากินในเวทีสากลได้
154 views · Apr 24th