สำหรับใครที่เคยตั้งคำถามว่าลูกหลานเผด็จการมันอายมั้ย เฉลยแล้วนะคะ https://twitter.com/krased22/status/1385473447497670657?s=19 #MindsTH

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🏳️‍🌈 Chow_ae ยังง่วงนอนอยู่

More from 🏳️‍🌈 Chow_ae ยังง่วงนอนอยู่