เห็นคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัยอย่างอาจารย์สมศักดิ์ เจียมฯ แล้ว หันมามองประชาชนในการปกครองของรัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนา ..
thumb_up7thumb_downchat_bubble