โรงบาลตำรวจรักษาแต่พวกตำรวจเหรอ ถามจริง เอางบจากพวกตำรวจสร้างขึ้นมารึไง 👣👣 #thailand
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from oatyyyeight

ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

44 views ·

More from oatyyyeight

ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

44 views ·