ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

8Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from oatyyyeight

Sunset

39 views ·

More from oatyyyeight

Sunset

39 views ·