แก้ไข "นนทบุรี" ขอความร่วมมือ ห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่มถึงตี 4
thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครเดือดร้อนเพราะการกักตัว 14 วัน พิมรี่พายช่วยท่านได้ ประชาชนต้องช่วยกัน #รมตสาสุขทิพย์ https://www.facebook.com/watch/?v=269720448142370
16 views · Apr 24th

เริ่มล็อกดาวน์กันแล้ว มาตรการเยียวยาจะยังไงต่อไป วันแรก! (24 เม.ย.) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ #นนทบุรี มีคำสั่งฉบับที่ 37 สั่งล็อกดาวน์นนทบุรีแล้ว ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว งดออกจากบ้านหลังเวลา 21.00 น.-04.00 น. ห้ามกินข้าวพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หลังตัวเลข #โควิด19 เพิ่ม 154 คน #ThaiPBSnews

39 views · Apr 24th

วิกฤติแล้ว! ยอด 'โควิด-19' วันนี้ ตายสูงถึง 8 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 2,839 ราย

12 views · Apr 24th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครเดือดร้อนเพราะการกักตัว 14 วัน พิมรี่พายช่วยท่านได้ ประชาชนต้องช่วยกัน #รมตสาสุขทิพย์ https://www.facebook.com/watch/?v=269720448142370
16 views · Apr 24th

เริ่มล็อกดาวน์กันแล้ว มาตรการเยียวยาจะยังไงต่อไป วันแรก! (24 เม.ย.) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ #นนทบุรี มีคำสั่งฉบับที่ 37 สั่งล็อกดาวน์นนทบุรีแล้ว ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว งดออกจากบ้านหลังเวลา 21.00 น.-04.00 น. ห้ามกินข้าวพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หลังตัวเลข #โควิด19 เพิ่ม 154 คน #ThaiPBSnews

39 views · Apr 24th

วิกฤติแล้ว! ยอด 'โควิด-19' วันนี้ ตายสูงถึง 8 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 2,839 ราย

12 views · Apr 24th