MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สุกี้ต้มยำน้ำข้น #foodwar #mindsplus

thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from prity6026

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลมีโครงการเยียวยาแล้วนะครับ เพียงแต่กำลังวางแผนประชุมหารือกันอยู่ว่าจะให้ลงทะเบียนโครงการใหม่ หรือว่าใช้ Application ใหม่ ซึ่งต้องตั้งชื่อใหม่ หรือว่าจะใช้โครงการเดิมแล้วเพิ่มเงินให้ดี คือแม่งใช้เวลานานกะไอ้เรื่องโง่ๆจริงๆว่ะ
83 views · Apr 24th
ร่ำรวยเพราะชื่อเสียงเท่านั้น นอกนั้นลับหลังตะโก

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

9 views · Apr 24th
ไปนอนเป็นเพื่อนหน่อย
#โพสชวนคุย ถ้าจะชวนไป xxx โดยไม่ใช้คำว่า เย็... จะพูดว่ายังไงกันคะ....?
22 views · Apr 23rd

More from prity6026

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลมีโครงการเยียวยาแล้วนะครับ เพียงแต่กำลังวางแผนประชุมหารือกันอยู่ว่าจะให้ลงทะเบียนโครงการใหม่ หรือว่าใช้ Application ใหม่ ซึ่งต้องตั้งชื่อใหม่ หรือว่าจะใช้โครงการเดิมแล้วเพิ่มเงินให้ดี คือแม่งใช้เวลานานกะไอ้เรื่องโง่ๆจริงๆว่ะ
83 views · Apr 24th
ร่ำรวยเพราะชื่อเสียงเท่านั้น นอกนั้นลับหลังตะโก

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

9 views · Apr 24th
ไปนอนเป็นเพื่อนหน่อย
#โพสชวนคุย ถ้าจะชวนไป xxx โดยไม่ใช้คำว่า เย็... จะพูดว่ายังไงกันคะ....?
22 views · Apr 23rd