ชอบเกือบทุกอย่างในสิงคโปร์ ยกเว้นอากาศ ร้อนจนตัวเหนียว หงุดหงิดกว่าอยู่กะลาแลนด์อีก
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from Alice Lin (Mondayth)

More from Alice Lin (Mondayth)