รอเขากลับมารัก ก็เหมือนรอถนนพระรามสองสร้างเสร็จ 🤣🤣🤣

thumb_up14thumb_downchat_bubble1