#บอลเชิญยิ้ม ชิดซ้ายไปเลย ต้องเจอ #เป็ดเชิญยิ้ม เปรียบตัวเองเป็นทอง คนวิจารณ์เป็นกระเบื้อง แล้วยังทวงบุญคุณคนไทยอีกด้วย บอก #น้าค่อม สร้างรอยยิ้มให้คนไทยมากว่า 40 ปี คือพวกมึงเล่นตลกฟรีๆ หรือเล่นตลกหาเงินเลี้ยงชีพ? 😠😠😠 #โควิด19 #วัคซีนโควิด19

thumb_up9thumb_downchat_bubble1

More from หยุดงมงาย

โทษหมิ่นกษัตริย์/ราชินีของมาเลเซีย จำคุกสูงสุด 3 ปี ไม่มีขั้นต่ำ คือแม้ศาลตัดสินว่าผิด แต่อาจไม่ลงโทษจำคุกเลย แตกต่างกับไทย การันตีโทษขั้นต่ำที่ 3 ปี สูงสุด 15 ปี ซึ่งพวกฝุ่นก็จะบอกว่า ก็อย่าหมิ่นสิ คือไม่ได้สำนึกเลยว่า ไม่มีใครอยากติดคุกหรอก แต่เขาคิดว่าจำเป็นต้องพูด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน รวมฝุ่นด้วย ... จับศิลปินมาเลย์หมิ่น “ราชินี” หลังแชร์เพลย์ลิสต์เพลงแซะปมราชวงศ์ฉีด #วัคซีนโควิด! https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6359929
34 views · Apr 24th

สมน้ำหน้าเสด็จเจียม ไม่ได้ฉีดวัคซีนของพ่อ ต้องไปฉีดวัคซีนกระจอกๆ อย่าง Moderna แทน ฉีดฟรีด้วย อดจ่ายเงินให้สมศักดิ์ศรีคนไทย

35 views · Apr 24th

More from หยุดงมงาย

โทษหมิ่นกษัตริย์/ราชินีของมาเลเซีย จำคุกสูงสุด 3 ปี ไม่มีขั้นต่ำ คือแม้ศาลตัดสินว่าผิด แต่อาจไม่ลงโทษจำคุกเลย แตกต่างกับไทย การันตีโทษขั้นต่ำที่ 3 ปี สูงสุด 15 ปี ซึ่งพวกฝุ่นก็จะบอกว่า ก็อย่าหมิ่นสิ คือไม่ได้สำนึกเลยว่า ไม่มีใครอยากติดคุกหรอก แต่เขาคิดว่าจำเป็นต้องพูด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน รวมฝุ่นด้วย ... จับศิลปินมาเลย์หมิ่น “ราชินี” หลังแชร์เพลย์ลิสต์เพลงแซะปมราชวงศ์ฉีด #วัคซีนโควิด! https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6359929
34 views · Apr 24th

สมน้ำหน้าเสด็จเจียม ไม่ได้ฉีดวัคซีนของพ่อ ต้องไปฉีดวัคซีนกระจอกๆ อย่าง Moderna แทน ฉีดฟรีด้วย อดจ่ายเงินให้สมศักดิ์ศรีคนไทย

35 views · Apr 24th