ล่าสุดพิมรี่พายขอชื่อที่อยู่คนที่กำลังลำบากเพื่อที่จะส่งจะของไปให้แล้ว #นารีขี่ม้าขาว
thumb_up11thumb_downchat_bubble