จะอาชีพไหน จะเพศไหน จะเป็นใคร รวยแค่ไหน ก็ควรที่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและเท่าเทียมกันเข้าใจใหม่ เป็ด!!!
thumb_up7thumb_downchat_bubble