องค์กรไหนเหี้ยๆ เวลาคนข้างในมองออกไปข้างนอกมันจะรู้สึกว่า "ทำไมคนออกจากที่นี่ ได้ดีทุกคนเลยวะ" ไม่ใช่ว่าที่นี่ให้ความรู้มากมายนะ แต่มันtoxicจนไม่มีอะไรดี ประเทศไทยก็เช่นกัน...
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🔥

น่าจะเสร็จก่อนประเทศพระรามสองนะคะ
ประเทศศรีนครินทร์เมื่อไหร่จะทำถนนเสร็จอ่ะ
31 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สลิ่มก็บอกว่าอยู่แบบพอเพียงสิ #mindsTH

107 views · Apr 24th

More from 🔥

น่าจะเสร็จก่อนประเทศพระรามสองนะคะ
ประเทศศรีนครินทร์เมื่อไหร่จะทำถนนเสร็จอ่ะ
31 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สลิ่มก็บอกว่าอยู่แบบพอเพียงสิ #mindsTH

107 views · Apr 24th