น่าจะเป็นงี้ทุกที่นะ รพ. แถวบ้าน เพื่อนบอกว่ามีกันห้องสำหรับ VIP ไว้ 10 เตียง

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

คนจนได้แต่มองตาปริบๆ

75 views · Apr 24th

ในสถานการณ์อ่อนไหวแบบนี้ ไม่ตลกเลยค่ะ 😒

28 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

คนจนได้แต่มองตาปริบๆ

75 views · Apr 24th

ในสถานการณ์อ่อนไหวแบบนี้ ไม่ตลกเลยค่ะ 😒

28 views · Apr 24th