คนจนได้แต่มองตาปริบๆ

13Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ในสถานการณ์อ่อนไหวแบบนี้ ไม่ตลกเลยค่ะ 😒

28 views · Apr 24th

ยกเว้นไทยแลนด์ 😏

45 views · Apr 24th

แล้วกวิ้นที่อยู่ในสภาพขาดอาหาร จะเอาภูมิต้านทานที่ไหนมาต่อสู้เชื้อโรค 😭

42 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ในสถานการณ์อ่อนไหวแบบนี้ ไม่ตลกเลยค่ะ 😒

28 views · Apr 24th

ยกเว้นไทยแลนด์ 😏

45 views · Apr 24th

แล้วกวิ้นที่อยู่ในสภาพขาดอาหาร จะเอาภูมิต้านทานที่ไหนมาต่อสู้เชื้อโรค 😭

42 views · Apr 24th