สมน้ำหน้าเสด็จเจียม ไม่ได้ฉีดวัคซีนของพ่อ ต้องไปฉีดวัคซีนกระจอกๆ อย่าง Moderna แทน ฉีดฟรีด้วย อดจ่ายเงินให้สมศักดิ์ศรีคนไทย

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

การเมืองเป็นเรื่องของจำนวน ต้องเพิ่มจำนวนคนต้าน #เผด็จการ สนับสนุน #ประชาธิปไตย ให้ได้มากๆ ยิ่งมากยิ่งดี จึงจะเกิดเป็น #มติมหาชน แล้วจะไปหามาจากไหน? ก็จากคนที่ยังไม่ได้ต้านเผด็จการ จากคนที่ยังไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตย ศัพท์การตลาดเขาเรียกว่า กลุ่มเป้าหมาย #โควิด19 #วัคซีนโควิด

22 views · Apr 24th

รัฐสวัสดิการ เปลี่ยนคนยากจน ให้กลายเป็นชนชั้นกลาง เพื่อขยายฐานภาษี แต่รัฐเจ้าบุญนายคุณ เปลี่ยนชนชั้นกลาง ให้กลายเป็นคนยากจน เพื่อดูดเงินไปให้อีลิท และใช้เป็นแหล่งโปรยทาน สร้างบุญคุณ #วัคซีนโควิด #รถตรวจโควิด #ชุดตรวจโควิด #โควิดวันนี้ #โควิด19

34 views · Apr 24th

More from หยุดงมงาย

การเมืองเป็นเรื่องของจำนวน ต้องเพิ่มจำนวนคนต้าน #เผด็จการ สนับสนุน #ประชาธิปไตย ให้ได้มากๆ ยิ่งมากยิ่งดี จึงจะเกิดเป็น #มติมหาชน แล้วจะไปหามาจากไหน? ก็จากคนที่ยังไม่ได้ต้านเผด็จการ จากคนที่ยังไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตย ศัพท์การตลาดเขาเรียกว่า กลุ่มเป้าหมาย #โควิด19 #วัคซีนโควิด

22 views · Apr 24th

รัฐสวัสดิการ เปลี่ยนคนยากจน ให้กลายเป็นชนชั้นกลาง เพื่อขยายฐานภาษี แต่รัฐเจ้าบุญนายคุณ เปลี่ยนชนชั้นกลาง ให้กลายเป็นคนยากจน เพื่อดูดเงินไปให้อีลิท และใช้เป็นแหล่งโปรยทาน สร้างบุญคุณ #วัคซีนโควิด #รถตรวจโควิด #ชุดตรวจโควิด #โควิดวันนี้ #โควิด19

34 views · Apr 24th