สัญญาที่ทำกับปิศาจไม่ได้น่ากลัวเลย แต่สัญญาที่ทำกับมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่น่ากลัวที่สุด
thumb_up7thumb_downchat_bubble