งั้น พอเพียงให้รอดนะมึง เอาใจช่วย #mindsTH

thumb_up8thumb_downchat_bubble