แม่มาแล้ว !!!!

11Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from BloodyMascara

โอ้ยย ห่วงน้องมากๆๆ ยิ่งระบบการรักษาในเรือนจำ คือจำกัดมากๆๆๆๆๅ 🌹 ส่งกำลังใจ

แล้วกวิ้นที่อยู่ในสภาพขาดอาหาร จะเอาภูมิต้านทานที่ไหนมาต่อสู้เชื้อโรค 😭

49 views · Apr 24th

โอ่งเย็นคือเป็นสิ่งที่บ้านเราชอบมาก RC จะนอนทั้งวันในโอ่งถ้าใส่น้ำแข็ง

1.03k views · Apr 24th

More from BloodyMascara

โอ้ยย ห่วงน้องมากๆๆ ยิ่งระบบการรักษาในเรือนจำ คือจำกัดมากๆๆๆๆๅ 🌹 ส่งกำลังใจ

แล้วกวิ้นที่อยู่ในสภาพขาดอาหาร จะเอาภูมิต้านทานที่ไหนมาต่อสู้เชื้อโรค 😭

49 views · Apr 24th

โอ่งเย็นคือเป็นสิ่งที่บ้านเราชอบมาก RC จะนอนทั้งวันในโอ่งถ้าใส่น้ำแข็ง

1.03k views · Apr 24th