138 views
ความยากจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับทุกคน แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความยากจนจริง ๆ คือ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่เคยมีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไข หรือแม้แต่จะเยียวยาเพื่อให้ทุกคนล้วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่แรกต่างหาก
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Honir Ryu

ถึงแม้แอพฝึกภาษาอาจมีจุดที่ยังตกหล่นบ้าง แต่เราก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลย และเอาจริง ๆ กำลังรอคอยให้แอพเหล่านี้คลอดบทเรียนภาษาจีนสำเนียงท้องถิ่น (อย่างเช่น กวางตุ้ง, ฮกเกี้ยน, แต้จิ๋ว, ฮากกา) รวมถึงบทเรียนภาษาไทยให้คนต่างชาติที่สนใจได้เรียนในแอพบ้าง ในบรรดาภาษาจีนสำเนียงท้องถิ่นทั้งหลาย จีนกวางตุ้งอาจมีแววได้เปิดตัวก่อนมากที่สุด เพราะในปัจจุบัน แอพ Gboard มีแป้นพิมพ์รองรับภาษาจีนกวางตุ้งแล้ว ในขณะที่แป้นพิมพ์สำหรับภาษาจีนสำเนียงอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่จีนกลางและกวางตุ้ง) ทางแอพ Gboard ยังไม่มี (บางส่วนมาในลักษณะเชิงคาราโอเกะ) การรองรับภาษาของแป้นพิมพ์ที่เรากำลังกล่าวถึงในที่นี้ เราพยายามอิงจากการพิมพ์แบบใช้ระบบพินอินตามสำเนียงนั้น ๆ แล้วพอพิมพ์คำที่ต้องการเสร็จ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านั้นก็สามารถแปลงเป็นอักษรจีนตามคำที่เราเขียนลงไปได้ทันที (แบบเดียวกับแป้นพิมพ์จีนกลางและกวางตุ้งในปัจจุบัน) *ซึ่งแน่นอนว่า ยังหมายรวมไปถึงฟังก์ชั่นแปลงอักษรให้แสดงผลเป็นแบบที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานมากที่สุด ระหว่างอักษรจีนตัวเต็ม กับอักษรจีนตัวย่อด้วย

More from Honir Ryu

ถึงแม้แอพฝึกภาษาอาจมีจุดที่ยังตกหล่นบ้าง แต่เราก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลย และเอาจริง ๆ กำลังรอคอยให้แอพเหล่านี้คลอดบทเรียนภาษาจีนสำเนียงท้องถิ่น (อย่างเช่น กวางตุ้ง, ฮกเกี้ยน, แต้จิ๋ว, ฮากกา) รวมถึงบทเรียนภาษาไทยให้คนต่างชาติที่สนใจได้เรียนในแอพบ้าง ในบรรดาภาษาจีนสำเนียงท้องถิ่นทั้งหลาย จีนกวางตุ้งอาจมีแววได้เปิดตัวก่อนมากที่สุด เพราะในปัจจุบัน แอพ Gboard มีแป้นพิมพ์รองรับภาษาจีนกวางตุ้งแล้ว ในขณะที่แป้นพิมพ์สำหรับภาษาจีนสำเนียงอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่จีนกลางและกวางตุ้ง) ทางแอพ Gboard ยังไม่มี (บางส่วนมาในลักษณะเชิงคาราโอเกะ) การรองรับภาษาของแป้นพิมพ์ที่เรากำลังกล่าวถึงในที่นี้ เราพยายามอิงจากการพิมพ์แบบใช้ระบบพินอินตามสำเนียงนั้น ๆ แล้วพอพิมพ์คำที่ต้องการเสร็จ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านั้นก็สามารถแปลงเป็นอักษรจีนตามคำที่เราเขียนลงไปได้ทันที (แบบเดียวกับแป้นพิมพ์จีนกลางและกวางตุ้งในปัจจุบัน) *ซึ่งแน่นอนว่า ยังหมายรวมไปถึงฟังก์ชั่นแปลงอักษรให้แสดงผลเป็นแบบที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานมากที่สุด ระหว่างอักษรจีนตัวเต็ม กับอักษรจีนตัวย่อด้วย