If you don’t know where you are going, any road will get you there.

21Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from BREAKING NEWS

Bend In The Yangtze River

76 views · Apr 24th

Akhal-Teke Giống ngựa đẹp và đắt nhất TG --- Akhal-Teke is a Turmen horse, titled the most beautiful and costly horse

92 views · Apr 24th

Covid-19 super-spreader Hindu ascetics participate in a procession for taking a dip in the Ganges River during Kumbh Mela in Haridwar --- Ấn Độ tưởng đã kiểm soát được tình hình vào tháng 2-3 khi chỉ có hơn 10 nghìn ca mỗi ngày. Cho đến khi lễ hội Kumbh Mela của quốc đạo Hindu 12 năm diễn ra một lần (kéo dài từ ngày 1 đến 30.4) đón hàng triệu tín đồ hành hương đến tp cổ Haridwar và tắm trên sông Hằng mỗi ngày. Dân chúng tụ tập hành lễ và tắm sông thiêng đã dẫn đến một thảm họa...hơn cả chiến tranh. Từ đầu dịch đến nay, trên toàn TG nguyên nhân đại dịch bùng phát đều do tụ tập, biểu tình, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội..đây là nguyên nhân lớn nhất liên tục tạo nên các làn sóng lây nhiễm và các biến chủng mạnh nhất. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu chia sẻ tình hình Covid-19 ở Ấn Độ kinh khủng đến nỗi chưa bao giờ ông cảm thấy lằn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế !

94 views · Apr 24th

More from BREAKING NEWS

Bend In The Yangtze River

76 views · Apr 24th

Akhal-Teke Giống ngựa đẹp và đắt nhất TG --- Akhal-Teke is a Turmen horse, titled the most beautiful and costly horse

92 views · Apr 24th

Covid-19 super-spreader Hindu ascetics participate in a procession for taking a dip in the Ganges River during Kumbh Mela in Haridwar --- Ấn Độ tưởng đã kiểm soát được tình hình vào tháng 2-3 khi chỉ có hơn 10 nghìn ca mỗi ngày. Cho đến khi lễ hội Kumbh Mela của quốc đạo Hindu 12 năm diễn ra một lần (kéo dài từ ngày 1 đến 30.4) đón hàng triệu tín đồ hành hương đến tp cổ Haridwar và tắm trên sông Hằng mỗi ngày. Dân chúng tụ tập hành lễ và tắm sông thiêng đã dẫn đến một thảm họa...hơn cả chiến tranh. Từ đầu dịch đến nay, trên toàn TG nguyên nhân đại dịch bùng phát đều do tụ tập, biểu tình, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội..đây là nguyên nhân lớn nhất liên tục tạo nên các làn sóng lây nhiễm và các biến chủng mạnh nhất. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu chia sẻ tình hình Covid-19 ở Ấn Độ kinh khủng đến nỗi chưa bao giờ ông cảm thấy lằn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế !

94 views · Apr 24th