นี่แหละ แสดงให้เห็นว่าชนชั้นและความเป็นอภิสิทธิ์ชนมันคือความปกติของสังคม สิ่งมีชีวิตย่อมมีสัญชาตญาณโดยธรรมชาติ ในการเอาตัวรอด เอาชนะ เพื่อขึ้นเป็นใหญ่เสมอ . "ความเท่าเทียม" จึงคือการฝืนธรรมชาติ ที่เกิดจากมนุษย์มีการพัฒนาความคิดซับซ้อนกว่าสัตว์ จึงสร้างระบบสังคมที่ยากกว่าได้ Cr. Monotone

thumb_up11thumb_downchat_bubble1

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

100/10

59 views · Apr 24th

😑😑😑

29 views · Apr 24th

อย่าเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยง

34 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

100/10

59 views · Apr 24th

😑😑😑

29 views · Apr 24th

อย่าเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยง

34 views · Apr 24th