Indian Super Rich Flee World’s Worst COVID Outbreak on Private Jets. --- Giới nhà giàu tháo chạy khỏi Ấn Độ vì Covid-19

21Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from BREAKING NEWS

Coup leader senior general Min Aung Hlaing, just landed in Jakarta to attend the summit of Southeast Asian leaders (ASEAN). Myanmar’s shadow government has asked the International Criminal Police Organization (Interpol) to arrest him for his crimes against humanity on the Rohingya and protesters. --- TIN NÓNG: Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, vừa đáp xuống Jakarta để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á (ASEAN). Hội nghị dự kiến sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng ở đất nước ông. Các nhà ngoại giao nói rằng các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ cố gắng tạo ra một con đường để chấm dứt bạo lực và bất ổn ở Myanmar. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi ASEAN điều tra Thống tướng Min Aung Hlaing vì tội ác chống lại loài người.

83 views · Apr 24th
Vietname has 3 in Top 10 Military Generals of All Time 1. Tran Hung Dao 2. Nguyen Hue 3. Vo Nguyen Giap --- VN có 3 nhà quân sự trong Top 10 vị tướng vĩ đại nhất nhân loại tự cổ chí kim. https://www.thetoptens.com/top-military-generals/
92 views · Apr 24th

More from BREAKING NEWS

Coup leader senior general Min Aung Hlaing, just landed in Jakarta to attend the summit of Southeast Asian leaders (ASEAN). Myanmar’s shadow government has asked the International Criminal Police Organization (Interpol) to arrest him for his crimes against humanity on the Rohingya and protesters. --- TIN NÓNG: Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, vừa đáp xuống Jakarta để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á (ASEAN). Hội nghị dự kiến sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng ở đất nước ông. Các nhà ngoại giao nói rằng các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ cố gắng tạo ra một con đường để chấm dứt bạo lực và bất ổn ở Myanmar. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi ASEAN điều tra Thống tướng Min Aung Hlaing vì tội ác chống lại loài người.

83 views · Apr 24th
Vietname has 3 in Top 10 Military Generals of All Time 1. Tran Hung Dao 2. Nguyen Hue 3. Vo Nguyen Giap --- VN có 3 nhà quân sự trong Top 10 vị tướng vĩ đại nhất nhân loại tự cổ chí kim. https://www.thetoptens.com/top-military-generals/
92 views · Apr 24th