อยู่กับความทุกข์ให้ได้ แต่อย่าให้มันเป็นนายเรา #mindsth
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from เด่กอ้วงของเธอ

repeat
29 views
MINDS+
จริง​
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
29 views · Apr 24th
เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเข้าใจคุณเอสมากๆ ถ้าไม่ไหวจริงๆระบายมันออกมานะคะ คุณร้องไห้ได้ อ่อนแอได้ จนกว่าจะไหวแล้วกลับมาเข้มแข็งดังเดิมนะคะ กอดกันนะ
วันนี้พบหมอ คุยอัพเดทอาการพ่อ หมอบอก อย่างมากอยู่ได้ 2 ปี สูงสุดก้อ 5 ปี ทำใจนะ คือแม่เอสช็อค เป็นลมตรงนั้นเลย มันอึ้งๆ มันเหมือนย่อยข้อมูลไม่ทัน ไม่เข้าใจที่หมอพูด ตั้งสติไม่ได้ บอกตัวเองว่าต้องไหวสิ แม่ต้องการเรา แต่มันมึนไปหมด
12 views · Apr 24th
repeat
32 views
ติดตามเคส รพ. สามเงา จ. ตากอยู่ค่ะ รอฟังความคืบหน้าชันสูตร #สามเงา
32 views · Apr 24th

More from เด่กอ้วงของเธอ

repeat
29 views
MINDS+
จริง​
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
29 views · Apr 24th
เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเข้าใจคุณเอสมากๆ ถ้าไม่ไหวจริงๆระบายมันออกมานะคะ คุณร้องไห้ได้ อ่อนแอได้ จนกว่าจะไหวแล้วกลับมาเข้มแข็งดังเดิมนะคะ กอดกันนะ
วันนี้พบหมอ คุยอัพเดทอาการพ่อ หมอบอก อย่างมากอยู่ได้ 2 ปี สูงสุดก้อ 5 ปี ทำใจนะ คือแม่เอสช็อค เป็นลมตรงนั้นเลย มันอึ้งๆ มันเหมือนย่อยข้อมูลไม่ทัน ไม่เข้าใจที่หมอพูด ตั้งสติไม่ได้ บอกตัวเองว่าต้องไหวสิ แม่ต้องการเรา แต่มันมึนไปหมด
12 views · Apr 24th
repeat
32 views
ติดตามเคส รพ. สามเงา จ. ตากอยู่ค่ะ รอฟังความคืบหน้าชันสูตร #สามเงา
32 views · Apr 24th