อย่ารังเกึคนติดโควิดเลยครับ เขาไม่ได้เป็นเอดส์ แสดงว่าคนติดเอดส์น่ารังเกียจงั้นเหรอ #mindsTH

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

ถ้าจะพัง เราพังพร้อมกันจ้า #mindsTH

23 views · Apr 24th

สาธารณสุขประเทศคือพังไปหมดแล้ว #mindsTH

22 views · Apr 24th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

ถ้าจะพัง เราพังพร้อมกันจ้า #mindsTH

23 views · Apr 24th

สาธารณสุขประเทศคือพังไปหมดแล้ว #mindsTH

22 views · Apr 24th