อย่ารังเกึคนติดโควิดเลยครับ เขาไม่ได้เป็นเอดส์ แสดงว่าคนติดเอดส์น่ารังเกียจงั้นเหรอ #mindsTH

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มั่นใจว่าต้องพึ่งตนเอง #MindsTH

9 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สรุปเนื้อหาที่แถลงการณ์เกือบ 10 นาที มีแค่สามบรรทัด #MindsTH

9 views · Apr 24th

80 ล้านโดสคือซิโนแวคใช่มะ #MindsTH #covid #covid19

20 views · Apr 24th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มั่นใจว่าต้องพึ่งตนเอง #MindsTH

9 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สรุปเนื้อหาที่แถลงการณ์เกือบ 10 นาที มีแค่สามบรรทัด #MindsTH

9 views · Apr 24th

80 ล้านโดสคือซิโนแวคใช่มะ #MindsTH #covid #covid19

20 views · Apr 24th