Coup leader senior general Min Aung Hlaing, just landed in Jakarta to attend the summit of Southeast Asian leaders (ASEAN). Myanmar’s shadow government has asked the International Criminal Police Organization (Interpol) to arrest him for his crimes against humanity on the Rohingya and protesters. --- TIN NÓNG: Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, vừa đáp xuống Jakarta để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á (ASEAN). Hội nghị dự kiến sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng ở đất nước ông. Các nhà ngoại giao nói rằng các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ cố gắng tạo ra một con đường để chấm dứt bạo lực và bất ổn ở Myanmar. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi ASEAN điều tra Thống tướng Min Aung Hlaing vì tội ác chống lại loài người.

20Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble