55555+ อิหนูดี หายหัวไปไหนละเมิง เมิงนี่มันมาก่อนกาลจริงๆ #mindsth

thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from VenomRz

โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆ

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

23 views · Apr 24th

มึ๊งงงงง คอลเซนเตอร์ของวัดธรรมกาย ดูผ่านๆคิดว่านาซ่า !!! ย้ายคอลเซ็นเตอร์โควิท ไปวัดธรรมกายได้มั้ย ?? #mindsth

113 views · Apr 24th

ขำขันกันก่อนนอนคับ 5555+ #mindsth

31 views · Apr 23rd

More from VenomRz

โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆ

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

23 views · Apr 24th

มึ๊งงงงง คอลเซนเตอร์ของวัดธรรมกาย ดูผ่านๆคิดว่านาซ่า !!! ย้ายคอลเซ็นเตอร์โควิท ไปวัดธรรมกายได้มั้ย ?? #mindsth

113 views · Apr 24th

ขำขันกันก่อนนอนคับ 5555+ #mindsth

31 views · Apr 23rd