กลยุทธ์ที่รัฐบาลใช้ต่อสู้กับโควิดตอนนี้ คือการพยายามเอาตัวเองไปผูกเป็นเนื้อเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์ เอาหมอ-พยาบาลเป็นโล่บังกระสุน ด่ารัฐบาล = ด่าบุคลากรทางการแพทย์ มันนึกว่าประชาชนจะโง่ แยกแยะไม่เป็น 🙄
thumb_up23thumb_downchat_bubble2

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

88 views · Apr 24th

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

88 views · Apr 24th