อย่าเรียกเคอร์ฟิว คล้ายเคอร์ฟิว เฉยๆ !!!

ผู้ว่านนท์ฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 21.00-04.00 น. ของวันถัดไป #thailand #mindsth

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

.....

13 views · Apr 24th

สงสัยหอกหายจึงต้องแถลงหา แปลง่ายง่ายเลยว่าแถลงหาหอก คนคนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอก แต่ไอ้หอกอยู่มาห้าหกปี!!!

62 views · Apr 24th

อีกคลื่นยักษ์ที่จะโถมใส่รัฐบาล ม็อบผู้ใหญ่ หลายสีจะรวมกัน ประสานกับ ม็อบกุมาร เยาวเรศรุ่น ทันทีที่โควิดพ่ายวัคซีน ถนนจะเป็นที่รวมของผู้คน คอลัมน์ : ข่าวข้น คนเข้ม Khaosod Online : 24 เมษายน 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_6356592 #thailand #mindsth

22 views · Apr 24th

More from Ezar_Artparu

.....

13 views · Apr 24th

สงสัยหอกหายจึงต้องแถลงหา แปลง่ายง่ายเลยว่าแถลงหาหอก คนคนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอก แต่ไอ้หอกอยู่มาห้าหกปี!!!

62 views · Apr 24th

อีกคลื่นยักษ์ที่จะโถมใส่รัฐบาล ม็อบผู้ใหญ่ หลายสีจะรวมกัน ประสานกับ ม็อบกุมาร เยาวเรศรุ่น ทันทีที่โควิดพ่ายวัคซีน ถนนจะเป็นที่รวมของผู้คน คอลัมน์ : ข่าวข้น คนเข้ม Khaosod Online : 24 เมษายน 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_6356592 #thailand #mindsth

22 views · Apr 24th