เป็นกำลังใจให้ จนท. ที่ไม่ใช่สลิ่มนะคะ ถ้าพวกคุณไม่สู้วันนี้ พวกคุณก็ต้องทนกับระบบเฮงซวยนี่ต่อไป

#thailand

thumb_up18thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Parasite สมัยรัชกาลที่ 4

46 views · Apr 24th
55 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Parasite สมัยรัชกาลที่ 4

46 views · Apr 24th
55 views · Apr 24th