play_circle_outline

รักเลยคนนี้ ❤

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

repeat
62 views

สงสัยหอกหายจึงต้องแถลงหา แปลง่ายง่ายเลยว่าแถลงหาหอก คนคนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอก แต่ไอ้หอกอยู่มาห้าหกปี!!!

62 views · Apr 24th
repeat
32 views
วันนี้จะลงไปซื้อของ เจอว่าลิฟต์ปิด นี่ก็งง นึกว่าเสียอีก สรุปนิติฯปิดเพราะมีลูกบ้านกลัวโควิดแพร่เชื้อในลิฟต์ มึงไม่ลองมาอยู่ชั้นสูงๆดูบ้าง การปิดลิฟต์ไม่ใช่การแก้ปัญหาการแพร่เชื้อ ถ้ามึงกลัว นู่นค่ะ บันไดมี ถ้ากลัวมึงก็ขึ้นบันไดไป ไม่ใช่มาสั่งปิดลิฟต์ นิติฯก็อะไร ใครสั่งให้ปิดก็ปิด อห facilities ในคอนโดคือเสิร์ฟทุกคน หรือมึงเห็นลิฟต์แล้วอยากขึ้นแต่กลัว เลยให้คนอื่นมาลำบากไปพร้อมกับมึงด้วย จะได้รู้สึกดีขึ้น อห อยู่กับโควิดมาเป็นปีๆ มึงยังไม่เรียนรู้จะป้องกันตัวเองอีกหรอ อห อห aka อีเหี้ย
32 views · Apr 24th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

repeat
62 views

สงสัยหอกหายจึงต้องแถลงหา แปลง่ายง่ายเลยว่าแถลงหาหอก คนคนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอก แต่ไอ้หอกอยู่มาห้าหกปี!!!

62 views · Apr 24th
repeat
32 views
วันนี้จะลงไปซื้อของ เจอว่าลิฟต์ปิด นี่ก็งง นึกว่าเสียอีก สรุปนิติฯปิดเพราะมีลูกบ้านกลัวโควิดแพร่เชื้อในลิฟต์ มึงไม่ลองมาอยู่ชั้นสูงๆดูบ้าง การปิดลิฟต์ไม่ใช่การแก้ปัญหาการแพร่เชื้อ ถ้ามึงกลัว นู่นค่ะ บันไดมี ถ้ากลัวมึงก็ขึ้นบันไดไป ไม่ใช่มาสั่งปิดลิฟต์ นิติฯก็อะไร ใครสั่งให้ปิดก็ปิด อห facilities ในคอนโดคือเสิร์ฟทุกคน หรือมึงเห็นลิฟต์แล้วอยากขึ้นแต่กลัว เลยให้คนอื่นมาลำบากไปพร้อมกับมึงด้วย จะได้รู้สึกดีขึ้น อห อยู่กับโควิดมาเป็นปีๆ มึงยังไม่เรียนรู้จะป้องกันตัวเองอีกหรอ อห อห aka อีเหี้ย
32 views · Apr 24th