หล่อจนอยากห่อกลับบ้านมาทำเมีย
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา เด็กดอยใจดี วันๆมีแต่ขายมู๋

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เป็นห่วงคนอื่นไปทั่ว อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองด้วยนะ CR.kiwtum

140 views · Apr 23rd

More from พี่หมา เด็กดอยใจดี วันๆมีแต่ขายมู๋

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เป็นห่วงคนอื่นไปทั่ว อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองด้วยนะ CR.kiwtum

140 views · Apr 23rd