#รัฐบาลเฮงซวย

17 เม.ย. - เขาตั้งสเตตัสว่ากักตัวเองมา 5 วันแล้ว ไม่มีโควต้า รพ.ไหนให้เขาเข้าไปตรวจ 21 เม.ย. - เขาเข้าแอดมิด ตรวจพบเชื้อ และเชื้อลงปอดไปแล้ว จำเป็นต้องต่อเครื่องช่วยหายใจ 23 เม.ย. - เขาเข้า ICU ออกซิเจนเหลือ 80 กว่า ปอดเสียหายไปแล้วกว่า 80% 23 เม.ย. - เสียชีวิตเวลาประมาณ 23:26 น

14Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ขอให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรม

28 views · Apr 24th

😷😷😷

20 views · Apr 24th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ขอให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรม

28 views · Apr 24th

😷😷😷

20 views · Apr 24th