อีกคลื่นยักษ์ที่จะโถมใส่รัฐบาล ม็อบผู้ใหญ่ หลายสีจะรวมกัน ประสานกับ ม็อบกุมาร เยาวเรศรุ่น ทันทีที่โควิดพ่ายวัคซีน ถนนจะเป็นที่รวมของผู้คน คอลัมน์ : ข่าวข้น คนเข้ม Khaosod Online : 24 เมษายน 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_6356592 #thailand #mindsth

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble