More from ✿*゚‘゚・✿.。.✾ ✧ 𝓡𝔬𝔰𝔢 ✧ ✾ *.:。 ✿*゚‘゚✿

ห่วงเธอมากกว่า เพราะความสุขของฉันคือเธอ❤️

เป็นห่วงคนอื่นไปทั่ว อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองด้วยนะ CR.kiwtum

23 views · Apr 24th

ตำรวจบุกตรวจย่านโลกีย์พัทยา ไม่เจออะไรเลย ร้านปิดเงียบสนิท ไร้ค้ากาม

14 views · Apr 24th
@tomornism ประโยค “ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด” นั้นเป็นจริงอย่างแสนจริงและแสนเจ็บปวดตรงคำว่า ‘โง่’ และ ‘ตาย’ โง่จริง - และตายจริง แต่ไม่มีอะไรจริงเลยกับคำว่า ‘ผู้นำ’
107 views · Apr 24th

More from ✿*゚‘゚・✿.。.✾ ✧ 𝓡𝔬𝔰𝔢 ✧ ✾ *.:。 ✿*゚‘゚✿

ห่วงเธอมากกว่า เพราะความสุขของฉันคือเธอ❤️

เป็นห่วงคนอื่นไปทั่ว อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองด้วยนะ CR.kiwtum

23 views · Apr 24th

ตำรวจบุกตรวจย่านโลกีย์พัทยา ไม่เจออะไรเลย ร้านปิดเงียบสนิท ไร้ค้ากาม

14 views · Apr 24th
@tomornism ประโยค “ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด” นั้นเป็นจริงอย่างแสนจริงและแสนเจ็บปวดตรงคำว่า ‘โง่’ และ ‘ตาย’ โง่จริง - และตายจริง แต่ไม่มีอะไรจริงเลยกับคำว่า ‘ผู้นำ’
107 views · Apr 24th